Undersøgelse viser, at klinikledelsen har direkte indflydelse på den forebyggende indsats på klinikken

Search Dental Tribune

Undersøgelse viser, at klinikledelsen har direkte indflydelse på den forebyggende indsats på klinikken

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
En nyligt studie fra Sverige antyder, at kvaliteten af den professionelle ledelse af en tandklinik har direkte indflydelse på omfanget af den forebyggende indsats, som klinikken tilbyder. (Foto: Andrii Yalanskyi/Shutterstock)

MALMÖ, Sverige: Selvom Sverige har opbygget et mere robust sundhedsvæsen end mange andre lande, har voksne svenskere stadig en høj forekomst af nye cariesdiagnoser. Forskerne i et nyt studie omkring ledelse på tandklinikker i Sverige påpeger at, selvom det er vigtigt at rekruttere kompetent tandfagligt personale – især uden for de store byer, har kvaliteten af klinikkens ledelse en direkte sammenhæng med arbejdsmiljøet og den cariesforebyggende indsats.

Baseret på data fra mere end 5.300 patienter og oplysninger om arbejdsmiljø på 75 offentlige tandklinikker, fandt forskerne at patienter var mere tilbøjelige til at få den nødvendige forebyggende behandling hvis klinikken blev drevet af en kompetent ledelse, set fra det kliniske personales vurdering. En kompetent ledelse stimulerede et stærkt samarbejdsklima og gav tydelig forventningsafstemning til rollefordeling og lav udbrændthed blandt personalet.

Da cariesbehandling på svenske offentlige tandklinikker udføres af et tandplejeteam, er det ifølge forskerne vigtigt at have en klar rollefordeling, så sandsynligheden øges for at cariespatienter også modtager cariesforebyggende behandling.

Overraskende nok, havde arbejdsmiljøet i sig selv ikke nogen indflydelse på omfanget af forebyggende behandling på klinikken, selvom det gav en klar indikation af ledelsens kompetencer. Forskerne foreslog, at dette kunne indikere at der er andre mekanismer, hvorpå ledelsen påvirker medarbejderne i forhold til cariesforebyggelse.

I Sverige bliver mere end halvdelen af alle de voksne patienter, som modtager cariesbehandling, diagnosticeret med nye carieslæsioner inden for to år, til trods for at patienterne kommer til deres kontrolbesøg. Dette indikerer at det er kompliceret at udføre evidensbaseret forebyggende behandling. I studiet fandt forskerne, at mindre end 10% af patienterne rent faktisk modtog forebyggende behandling sammen med deres cariesbehandling.

For at kunne forklare dette, fremhævede forskerne andre forskningsresultater, der viser at:

  1. Det kan være sværere for tandlæger at tale om forebyggelse end om behandling.
  2. Tandlæger ikke tilbyder forebyggende behandling, hvis de føler at patienten ikke har høj nok compliance og at patienten muligvis vil føle sig overrumplet, skamfuld og sårbar. Disse faktorer kan gøre det vanskeligt at stille spørgsmål, især hvis personalet i forvejen virker stresset.

Forskerne understregede betydningen af god klinikledelse, der hjælper personalet med at få større fokus på forebyggelse, samt behovet for en ledelse der skaber et imødekommende arbejdsmiljø hvor patienterne tør sige deres mening, og hvor medarbejderne prioriterer den forebyggende indsats.

Studiet fandt også at cariesforebyggelse med højere sandsynlighed blev givet til yngre, mandlige patienter med lavere uddannelsesniveau og ikke-skandinavisk herkomst. Indkomst havde ingen betydning. Disse fund antyder at patientgrupper med den højeste cariesrisiko også modtog størstedelen af den forebyggende indsats, uafhængigt af indkomstniveau. Dette er med til at modvirke social ulighed i sundhed, hvilket også er hensigten med den svenske sundhedslovgivning.

Undersøgelsen, der har titlen “Leadership, work environment and caries prevention—what is good for the staff, is also good for the patients” blev publiceret online d. 18. august 2022 i Acta Odontologica Scandinavica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement