Skandinavisk forskning giver ny viden om unges mundhygiejne

Search Dental Tribune

Skandinavisk forskning giver ny viden om unges mundhygiejne

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Flere forskningsprojekter i Skandinavien har fokuseret på at forbedre unge patienters mundhygiejne. (Foto: Shutterstock/Evgeniy Kalinovskiy)

LEIPZIG, TYSKLAND: De skandinaviske lande har længe prioriteret statistisk registrering af børn og unges tandstatus, og der er blevet ført systematiske registreringer i nationale registre, hvilket er til stor gavn for forskere, der arbejder på at forbedre patientbehandlingen. Nogle af de følgende undersøgelser har anvendt disse offentlige nationale registre til at indhente detaljerede oplysninger om børn og unges tandpleje, herunder mulige forbedringer af diagnostikken af profunde carieslæsioner, kliniske orale fund der kan indikere mistanke om børnemishandling, nye perspektiver på anvendelse af fissurforsegling til cariesforebyggelse og forslag til hvordan man kan støtte unge patienter i at forbedre deres mundhygiejne.

Finland

En finsk undersøgelse, der skulle fastslå forekomsten og behandlingen af dybe carieslæsioner blandt landets 14-15-årige i det offentlige sundhedsvæsen, viste, at en femtedel enten havde en ubehandlet eller en tidligere behandlet profund carieslæsion. Undersøgelsen viste også, at den primære behandlingsmetode var renekskavering, hvilket ikke er i overensstemmelse med de nationale eller internationale retningslinjer. Forfatterne fremhævede derfor behovet for mere efteruddannelse der kan forbedre diagnostik og behandling.

Undersøgelsen, der har titlen “Deep carious lesions and their management among Finnish adolescents: A retrospective radiographic study”, blev publiceret d. 4. juli 2022 i tidsskriftet Clinical Oral Investigations.

Norge

Norske forskere har sammenlignet mund- og tandstatus hos børn, der mistænkes for at være ofre for børnemishandling, med mund- og tandstatus hos en kontrolgruppe. Resultaterne viser, at børn, der mistænkes for at være ofre for misbrug, havde større sandsynlighed for at have caries og udelive fra tandplejen end børn, der ikke havde børnemishandling.

Børn, der er mistænkt for at være ofre for seksuelt misbrug, havde fire gange større sandsynlighed for at have caries eller fyldninger i det blivende tandsæt, end børn, der mistænkes for at være ofre for fysisk misbrug. Forfatterne håber, at resultaterne vil hjælpe tandlæger med at identificere risikofaktorer for bedre at kunne indberette mistanke om børnemishandling.

Undersøgelsen, der har titlen “Oral health history in children referred to a child advocacy center in Norway”, blev publiceret i oktober 2022-udgaven af tidsskriftet Child Abuse and Neglect.

En undersøgelse, der undersøgte anvendelsen af fissurforsegling til at forebygge caries samt sammenhængen mellem forsegling og cariesprævalensen hos norske børn i 12-årsalderen, viste, at forsegling af permanente tænder blev foretaget på børn, der havde høj cariesrisiko i forhold til tidligere dentincaries i det primære tandsæt.

Disse børn var også mere tilbøjelige til at udvikle caries i deres permanente tænder. Da forsegling ikke alene reducerer udviklingen af caries, anbefaler forfatterne at man også bruger andre cariesprofylaktiske metoder, og at man tager hensyn til emaljecaries og tandplejevaner i risikovurderingen af caries.

Undersøgelsen, der har titlen “Fissure sealing and caries development in Norwegian children” blev publiceret d. 7. juli 2022 i tidsskriftet European Archives of Paediatric Dentistry.

Sverige

I en nyere svensk undersøgelse interviewede man unge, der havde deltaget i et individuelt skræddersyet undervisningsprogram i mund- og tandpleje med henblik på at forbedre mundhygiejnen. Interviewene viste, at programmet havde givet de unge en forståelse for betydningen af mundhygiejne, og at den personcentrerede tilgang til behandlingen havde bidraget til, at de unge følte sig respekteret og anerkendt.

Det gav en positiv forandring at de unge selv kunne sætte deres egne mål, planlægge og observere deres tandplejevaner med vejledning og støtte undervejs. Der var dog behov for ekstern støtte fra tandplejere, herunder påmindelser og pædagogisk intervention for at opretholde de ønskede tandplejerutiner.

Undersøgelsen, der har titlen “Adolescents’ experiences of a theory-based behavioural intervention for improved oral hygiene: A qualitative interview study”, blev publiceret d. 4. august 2022 i tidsskriftet International Journal of Dental Hygiene.

Editorial note:

Flere oplysninger om tandplejesystemet i Danmark, Finland, Norge og Sverige kan findes i publikationen Oral B’s Nordic Report on Oral Health fra 2007 og i publikationen Quality Indicators in Oral Health Care: A Nordic Project fra 2008.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement