Professor Richard Watt diskuterer tandplejernes rolle i forebyggelse

Search Dental Tribune

Professor Richard Watt diskuterer tandplejernes rolle i forebyggelse

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Tandplejere "spiller en afgørende rolle for individet", når det handler om betydningen af en forebyggende tilgang til mundhygiejne, siger professor Richard Watt. (Foto: wavebreakmedia/Shutterstock)

Som direktør for WHO Collaborating Centre for Oral Health Inequalities and Public Health, har professor Richard Watt en stærk position til at forstå omfanget af den store trussel for den globale folkesundhed, som ikke-smitsomme orale sygdomme udgør, samt den rolle, som tandplejere og deres forbund kan spille for at reducere denne byrde. Prof. Watt, der var oplægsholder på det 13. “International Symposium on Dental Hygiene”, drøftede for nylig dette emne og relaterede spørgsmål med Dental Tribune International.

Prof. Richard Watt. (Billede: Richard Watt)

Prof. Watt, hvordan kan tandplejere være med til at fremme ændringer i sundhedspolitikken for tandsundhed og gennemføre WHO's udkast til global strategi for oral sundhed?
I løbet af de sidste to år har WHO haft mange muligheder for at sætte fokus på global oral sundhed, og der er en række dokumenter på vej, som vil fremhæve, hvordan tandplejeydelser og sundhedspolitikker kan forbedres. Et af disse dokumenter vil være den globale handlingsplan for oral sundhed, som er ved at blive udarbejdet. Der vil komme en høringsperiode i den nærmeste fremtid.

Dette er et eksempel på, hvordan tandplejere gennem deres internationale og nationale organisationer kan mødes, give deres bidrag og virkelig påvirke hvordan disse globale politikker for oral sundhed bliver udviklet og implementeret.

Tandplejere kan virkelig tage styringen på forebyggelse og sundhedsfremme. De har mange muligheder for at fremme og påvirke tandsundhedspolitikker både individuelt i deres lokalsamfund og også, hvilket måske er vigtigst, kollektivt i deres nationale og internationale organisationer.

Er der efter din mening en måde, hvorpå tandplejere kan omsætte disse politikker til praksis på patientniveau?
Det tror jeg der er, selv om det afhænger af arbejdsforholdene og den grad af autonomi, som tandplejerne oplever i forskellige lande. Generelt set spiller de en central rolle i forebyggelsen på individniveau gennem interventioner som f.eks. fremme af plakkontrol og effektiv mundhygiejne, motivere til rygestop og støtte ved kostomlægning. Alle disse foranstaltninger er forbundet med forebyggelse af ikke-smitsomme sygdomme, både orale og andre sygdomme. Som vi ved, er der en sammenhæng mellem oral sundhed og sygdomme som diabetes, fedme og hjerte-karsygdomme.

Overordnet set, er tandplejere ideelle til at varetage denne form for forebyggende rolle og til at vejlede i adfærdsændringer. Deres uddannelse og træning betyder faktisk ofte, at de har mere viden om sundhedsfremme end tandlæger.

Hvilken rolle kan forholdet mellem tandplejeren og patienten spille for at fremme denne forebyggende tilgang til mundhygiejne?
Igen er det noget, der afhænger af omstændighederne, men tandplejere bør have tid til at drøfte og gennemføre forebyggelse, mens dette måske ikke er muligt for tandlæger, som ofte har at gøre med komplekse kliniske patientcases. For at hjælpe tandplejerne bedst muligt med at opnå dette, bør de have en ordentlig uddannelse, så de med sikkerhed kan give opdaterede, evidensbaserede råd om forebyggelse i kliniske sammenhænge.

"Det er tydeligt, at der er mange forskellige niveauer, hvor tandplejere kan blive involveret i ændringer i sundhedspolitikken."

De to internationale forbund for tandplejere, International Federation of Dental Hygienists og European Dental Hygienists Federation, udsendte tidligere i år en fælles erklæring vedrørende WHO's udkast til global strategi for oral sundhed, hvori de understreger nødvendigheden af et tværsektorielt samarbejde mellem tandplejepersonalet og lærere, sygeplejersker og det øvrige sundhedspersonale for at nå alle befolkningsgrupper. Mener du, at der er behov for denne form for samarbejde, hvis de globale udfordringer med orale sygdomme virkelig skal løses?
Ja, uden tvivl. Tandplejere har ikke kun en klinisk rolle i samspillet med deres patienter i tandplejepraksis, men de spiller også en rolle i det bredere samfund, hvor de skal forstå de faktorer, der påvirker patienternes mund- og tandsundhed. Tandplejerne er ambassadører for folkesundhed, og dén rolle er enormt vigtig på samfundsniveau for at kunne bidrage til et større generelt fokus på oral sundhed og et bedre samarbejde mellem tandplejeteamet og andre organisationer og sektorer.

Der er mange forskellige niveauer, hvor tandplejerne kan blive involveret i ændringer i sundhedspolitikken. Dette giver, i min optik, mulighed for en udfordrende og meningsfuld karriere.

Da vi talte sammen i september 2020, nævnte du, at pandemien satte fokus på mulige tandplejereformer. To år senere, mener du, at der er nogle områder, hvor der er sket en reform af tandplejen? Er der stadig potentiale for det?
Potentialet for reformer inden for tandpleje er bestemt stadig til stede, men det kan diskuteres, om det rent faktisk er sket. En ting, som vi ikke havde forudset, er, at der bl.a. på grund af pandemien er en global recession i gang, og det fører til høj inflation og store financielle problemer. Som følge heraf bliver de offentlige udgifter presset voldsomt, og det har desværre betydet, at mange reformer af tandplejen foreløbig er blevet sat på standby.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement